Integritetspolicy

Sekretesspolicy för THEMIS FISKERI A/S

Vi samlar endast in personuppgifter i de fall de är relevanta för oss, och vi kommer endast att samla in personuppgifter om de är relevanta för din verksamhet hos THEMIS FISKERI A/S.

När vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter följer vi alltid alla relevanta rättsliga bestämmelser.

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som vi antingen är skyldiga att göra det enligt lag eller så länge som de är relevanta för det ändamål för vilket de samlades in.

Information som vi samlar in

Om du vill köpa och ta emot en produkt eller tjänst från oss måste vi samla in vissa personuppgifter för att kunna genomföra transaktionen och erbjuda dig våra tjänster. Vi kan använda cookies för att hålla reda på innehållet i din varukorg när du använder vår webbshop.

Vi kan samla in information som namn, e-postadress, postadress, leveransadress (om den skiljer sig från postadressen), telefonnummer och betalningsuppgifter.

THEMIS FISKERI A/S samlar in och behandlar dina personuppgifter när du gör följande:

– Besök vår webbplats

– Skicka frågor, klagomål eller feedback till oss

Den personuppgiftsansvarige

Personuppgiftsansvarig för insamling, bearbetning och användning av dina personuppgifter på www.themisfiskeri.dk är THEMIS FISKERI A/S, Vestkajen 8, 9990 Skagen, cvr nr. 33243243

Behandlingsgrund och syfte

Vi samlar in dina allmänna kontaktuppgifter som namn och adress för att kunna leverera den produkt eller tjänst som du har köpt av oss. Vi samlar in din e-postadress för att kunna skicka en orderbekräftelse och leveransbekräftelse till dig.

Dina uppgifter (utom din e-postadress om du har samtyckt till att den behandlas i syfte att ta emot erbjudanden) raderas 2 år efter det att du har mottagit din produkt eller tjänst.

Andra mottagare av personuppgifter

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part och vi överför inte dina personuppgifter till tredje land.

Vi hostar vår webbplats hos Curanet, som fungerar som vårt personuppgiftsbiträde. Alla personuppgifter som du lämnar på vår webbplats kommer att lagras i Curanets datacenter.

Vi använder externa företag som leverantörer för att kunna leverera våra tjänster på bästa möjliga sätt. Dessa externa leverantörer är personuppgiftsbiträden och behandlar i vissa fall personuppgifter i samband med att de tillhandahåller tjänster till oss. Våra personuppgiftsbiträden behandlar endast personuppgifter enligt våra instruktioner och i enlighet med de rättsliga krav som gäller för personuppgiftsbiträden.

Vi har ingått databehandlingsavtal med våra personuppgiftsbiträden, vilket är vår garanti för att de följer tillämpliga regler om skydd av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Som registrerad har du ett antal rättigheter som vi alltid måste se till att de uppfylls. Du har rätt att begära följande:
– Att få tillgång till och korrigera/ändra dina personuppgifter
– Att få personuppgifter raderade

Dessutom har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och du har rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet.

Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter kan du också skicka oss en begäran till vår e-postadress elizabeth@themis.se.