Vårt klimatarbete

Hållbart fiske

Themis Fiskeri är ett familjeägt pelagiskt rederi som har sitt ursprung i Sverige sedan över 400 år tillbaka, men som genom generationer även har rotat sig i Danmark.

Familjerna bor på den lilla ön Rörö, som ligger i den svenska skärgården. Vårt fartyg S144 Themis har sin hemmahamn i Skagen, och vårt kontor ligger också bekvämt till på kajen vid hamnen i Skagen.

För att säkra fisket för kommande generationer kommer vi att göra vårt bästa för att arbeta så skonsamt och långsiktigt som möjligt. Genom ett omfattande projekt är vi i färd med att
arbeta konkret och målinriktat, baserat på 5 av FN:s 17 mål för hållbar utveckling. Vi tror att det är genom handling vi skapar förändring och vi tror på framtiden.

2. Stoppa hungern

Att bevara och vårda fiskbestånden är vår viktigaste uppgift, eftersom vi måste se till att det finns näringsrik mat för många människor på lång sikt. Därför arbetar vi bara med hållbara bestånd. Den fisk vi fångar säljs som livsmedel runt om i världen eller omvandlas till fiskmjöl och fiskolja, som används för att föda upp andra djur.

12. Ansvarsfull konsumtion och produktion

Att bevara och vårda fiskbestånden är vår viktigaste uppgift, eftersom vi måste se till att det finns näringsrik mat för många människor på lång sikt. Därför arbetar vi bara med hållbara bestånd. Den fisk vi fångar säljs som livsmedel runt om i världen eller omvandlas till fiskmjöl och fiskolja, som används för att föda upp andra djur.

8. Anständiga jobb och ekonomisk tillväxt

För oss är det viktigt att kunna erbjuda anständiga arbetsvillkor, även om villkoren i vår bransch är speciella. Vi arbetar därför aktivt med detta och för en nära dialog med medarbetarna om deras fysiska och psykiska välbefinnande. Säkerheten ombord är vår högsta prioritet, och Därför har vi många säkerhetsrutiner som vi ofta går igenom. Vi strävar efter ekonomisk tillväxt, men det får aldrig ske på bekostnad av sociala förhållanden. Med friska medarbetare har vi den bästa grunden för ekonomisk tillväxt.

14. Livet i havet

Det ligger i vårt intresse att främja rena, friska trädgårdar eftersom vår grund, och grunden för kommande generationer, är byggd på friska, frodiga trädgårdar. MSC-certifieringen som de flesta av våra fiskar har bidrar till att säkerställa en hög skyddsnivå för fiskbestånd, den marina miljön och ekosystem. Vi är fast beslutna att plocka upp allt skräp som vi stöter på när vi är ute och fiskar. Detta samlas in och förs i land så att vi kan hjälpa till att hålla våra hav rena.

9. Industri, innovation och infrastruktur

Innovation och teknisk utveckling är grunden för att utveckla ännu bättre hållbara lösningar, vilket är av stort intresse för oss. Vårt fartyg är utvecklat med den senaste tekniken och vår ambition är att sätta nya standarder för hållbart fiske. Vi deltar i ett antal forsknings- och utvecklingsprojekt för att minska bifångster och för att utveckla teknik som säkerställer att vi fiskar så skonsamt som möjligt. I framtiden kommer vi att fokusera ännu mer på spårbarhetsarbetet. Detta görs aktivt med full kameraövervakning från det att fisken fångas tills den landas vid fabrikerna.