Themis historia

Med nybyggnaden S144 THEMIS öppnades ett nytt kapitel i en hundraårig historia som fiskare.

Fisket kan spåras flera hundra år tillbaka i familjen Ryberg, som har svenska rötter och en stark anknytning till Danmark.

Med nybygget S144 Themis stod familjen Ryberg från ön Rörö nordväst om Göteborg inför ett nytt spännande kapitel i familjens historia som fiskare. Historien började för mer än 400 år sedan, när den första kända fiskaren i familjen föddes på grannön Björkö.

Sedan dess har det funnits fiskare i familjen, generation efter generation. Under 2018 – flera hundra år efter att den första fiskaren i familjen föddes, investerade familjen Ryberg/Lorentsson i ett helt nytt fiskefartyg, vilket inledde en ny era i familjens fiskehistoria. Idag bedriver familjen ett effektivt och modernt fiske efter de pelagiska arterna sill och makrill samt andra proteinrika arter.

Familien har altid været forgangsmænd for udvikling af fiskeriet. Op til 2. Verdenskrig var familiens fartøj Rymo et af de første på Rörö, som fiskede sild med flydetrawl.

I 1952 fik familien leveret nybygningen Themis. Et fartøj på 19 meter. Prisen var dengang 110.000 svenske kroner, og det var den sidste større nybygning, som blev indkøbt til Rörö i næsten 30 år.

Den danska kopplingen

Trots att familjen Ryberg/Lorentsson har sin bas i Rörö i Sverige har familjen en stark koppling till Danmark. 2011 registrerades företaget Themis Fiskeri A/S i Danmark, men långt dessförinnan hade familjen Ryberg relationer med Danmark. Inte bara professionellt utan även privat. Familjen har rötter i Danmark.

På 1700-talet flyttade Balthazar Christian Grönbeck, en köpman från Helsingör, till Rörö. Hans dotter Mariana Grönbeck gifte sig med Andreas Ryberg, och från henne härstammar familjen Ryberg på Rörö.

Et billede af et skib

Familjen Ryberg fortsätter att odla den danska förbindelsen med många resor mellan hemstaden i Rörö och de 2 danska ”hemstäderna”; Thyborøn och Skagen, som har varit startpunkten för både familjeliv och företag i mer än 100 år. Till exempel döptes både Björn och André Ryberg i Svenska sjömanskyrkan i Skagen och stora delar av besättningen har gått utbildning på Skagens Skepparskola.

Dessutom har Themis Fiskeri A/S haft ett långvarigt samarbete med flera danska företag som Cosmos Trawl, Thyborøn Skibs- og Motorservice och Nordsøtrawl. Themis Fiskeri A/S landar proteinfisk vid TripleNine-fabriken i Thyborøn och det mesta av sillen på Scandic Pelagic i Skagen.

Relationen med Karstensens Shipyard A/S har också byggts upp under många år, med många underhållsbesök på varvet över tid, och nu senast leveransen av nybygget S144 THEMIS.

Framtiden

Themis Fiskeri A/S är fortfarande familjeägt och på senare år har ett nytt generationsskifte påbörjats.

I och med detta generationsskifte har vi även välkomnat en ny delägare, Sebastian, som dock inte ingår i familjen Ryberg/Lorentsson utan snarare familjen Themis. Sebastian har varit anställd och skeppare ombord i mer än ett decennium.

Ägarna består nu av Björn Ryberg, Urban Lorentsson, Anders Ryberg och Sebastian Hansson.

1
1951 - 1965
2
1965 - 1973
3
1973 - 1984
4
1985 - 2002
5
2000 - 2008
6
2008 - 2010
7
2010 - 2018
1
2018 - I dag

FAKTA om S 144 THEMIS