Themis Fiskeri

Fiska för framtiden

Themis Fiskeri A/S är ett pelagiskt rederi med hemmahamn i Skagen. I generationer har vi levt av fiske, och det ligger oss därför väldigt varmt om hjärtat att även de kommande generationerna ska få denna möjlighet. Därför står utveckling och hållbarhet väldigt högt på vår agenda.

Hållbart fiske

Themis Fiskeri är ett familjeägt pelagiskt rederi som hade sitt ursprung för över 400 år sedan i Sverige, men som också har etablerat rötter i Danmark under generationer.

Familjerna bor på den lilla ön Rörö som ligger i den svenska skärgården. Vårt fartyg S144 Themis har sin hemmahamn i Skagen, precis som vårt kontor också ligger bekvämt vid kajen vid hamnen i Skagen. För att säkra fisket för kommande generationer kommer vi att göra vårt bästa för att arbeta så skonsamt och långsiktigt som möjligt.

Genom ett omfattande projekt är vi i färd med att konkret och riktat arbete, utifrån 5 av FN:s 17 globala mål. Vi tror att vi genom handling skapar transformation, och vi tror på framtiden.

FN's globala mål

I generationer har Themis fiskat för både konsumtion och förädling. Detta bygger alltid på ett hållbart förhållningssätt till fiskbestånd, en sund och ren havsmiljö och goda sociala förhållanden samt hög säkerhet till sjöss.

Vi vill driva vår verksamhet på ett sätt som maximerar vår positiva påverkan på samhället och miljön. Därför arbetar vi målmedvetet med FN:s globala mål, och tror att agerande idag har betydelse för nästa generation imorgon.

verdensmal_2
verdensmal8
maxresdefault
maxresdefault (1)
maxresdefault (2)

Följ med på vår Instagram