Om Themis

THEMIS står för hållbarhet och miljövänlighet.

Hållbarhet och miljövänlighet.

Det är inte för mycket sagt att vårt nya fartyg, som vi har byggt hos Karstensens Skibsværft A/S i Skagen, bidrar till att sätta nya standarder när det kommer till miljövänlighet och hållbarhet i fisket. Vi har fiskat i flera generationer och därför ligger det oss väldigt varmt om hjärtat att det också måste finnas fisk för kommande generationer.

Vi fiskar därför bara bestånd som är hållbara. Dessutom är nya S144 THEMIS optimerad, på alla möjliga platser, i förhållande till energiförbrukningen. Det har varit viktigt med bygget av nya THEMIS att få ett effektivt fartyg som är miljövänligt på alla möjliga områden och lämnar ett så litet fotavtryck på klimatet som möjligt.

Desuden er den nye S144 THEMIS optimeret, alle mulige steder, i forhold til energiforbrug. Det har været vigtig med bygningen af den nye THEMIS at få et effektivt fartøj, der på alle mulige områder er miljøvenligt og efterlader et så lille aftryk på klimaet, som overhovedet muligt.

Trots att nya THEMIS med sina 63 meter är 16 meter längre än ”gamla” THEMIS minskar energiförbrukningen med cirka en tredjedel jämfört med gamla THEMIS.

Det nya fartyget möjliggör ett effektivare fiske och tillsammans med optimering av energiförbrukningen gör det att vårt fiske kan bidra till att producera mat med mycket lågt klimatavtryck.

Themis Fiskeri A/S är medlem i branschorganisationen Denmark’s Pelagic Producer Organisation, i vardagligt tal DPPO. Läs mer om vårt arbete här: www.dppo.dk

Fisk lämnar ett litet klimatavtryck

Det är ingen hemlighet att produktion av mat leder till utsläpp av växthusgaser. Detta kallas matens klimatavtryck. Inom EU står livsmedelsproduktion och livsmedelskonsumtion för mellan 22-31 procent av EU:s medlemsländers totala utsläpp av växthusgaser. Därför är det inte oviktigt när S 144 THEMIS samlar in sina fångster på ett sätt som lämnar minsta möjliga fotavtryck på klimatet.

Konsumenten kan därför tillgodose sitt proteinbehov med gott samvete genom att äta sill och makrill som utgör en stor del av S 144 THEMIS fångster. Sill- och makrillfångsten S 144 THEMIS lämnar ett klimatavtryck som är betydligt mindre än köttprodukter – faktiskt nere på samma nivå som de flesta grönsaker. Till exempel är sillens klimatavtryck från produktionen av 1 kg 0,7 kg CO2 1) I jämförelse är nötkött 13,9 och fläsk 4,6.

Fakta

Produktion av livsmedel leder till utsläpp av växthusgaser:

Utvalda livsmedels klimatavtryck

Källa: Livsmedels- och jordbruksdepartementet 1)

1) Källa: Livsmedelsdepartementet – livsmedels klimatavtryck under produktionen

1 kg mat inklusive alla delar livsmedelskedjan (produktion, bearbetning och transport) tills produkten är i snabbköpet kilo CO2 ekv. per kg mat.

Träffa vår besättning

Aksal Holm Nordfoss

Som styrman ombord på Themis har Aksal i samarbete med skepparen, både ansvaret för att navigera fartyget, men även för att se till att fisk kommer in i nätet. Med en liten besättning på 6-7 man ombord, administrativa uppgifter löses vid sidan av arbetet på däck. ”Det bästa med mitt arbete är friheten. Jag är vanligtvis till sjöss i 14 dagar och sedan 14 dagar hemma. När jag är hemma kan jag vara närvarande med min familj och när jag är ute kan jag ägna mig åt havet.”

Trots att fiske är ett av världens äldsta yrken är S144 Themis ett nytt och modernt fiskefartyg och bakom fartyget står ett rederi med stora ambitioner för framtiden. ”Vi testar ständigt ny teknik för att kunna bedriva fisket så effektivt som möjligt. Vi lever av fisken och därför gör vi allt för att fisken och deras livsmiljöer ska bevaras. Vi effektiviserar och optimerar hela tiden vår trålningsutrustning så att vi fångar rätt art och storlek så snabbt som möjligt.” Säger Aksal avslutningsvis.

Sebastian Hansson

Sebastian är skeppare ombord på Themis, och har det övergripande ansvaret för besättning, navigering och fångst. Med havet som arbetsplats är ingen dag den andra lik. ”Det är ett väldigt givande jobb vi har! Det mest speciella och det som ger yrket dess charm är att man aldrig vet hur dagen kommer att bli. Vi kan ha dagar utan fångst, där vi blir mer och mer frustrerade, men så kan det plötsligt vända på några timmar och nätet är fullt. Det är ett arbetsliv fullt av spänning och förväntan”, säger Sebastian.

Ombord på vårt moderna fiskefartyg är faciliteterna ungefär som i ett vanligt hem, så även om besättningen måste klara sig utan sina familjer lever de nästan som när de är i land. ”Det är väldigt speciellt när man är mycket hemifrån. Men jag gillar den friheten det finns när du är ute på havet. Det är en ny upplevelse varje gång”, avslutar Sebastian.

Vårt fartyg, S 144 Themis, byggdes av Karstensens Shipyard A/S i Skagen. Vi började bygga 2016 med målet att bygga ett energieffektivt och miljövänligt fartyg som lämnar ett så litet klimatavtryck som möjligt.
Även om vår nya fartyget är 16 meter längre än vårt tidigare energiförbrukning endast en tredjedel.

Themis fiskar främst MSC-certifierad fisk. MSC är en internationell certifiering som tar hänsyn till lager, bifångst och påverkan på den marina miljön. Sillen vi fiskar, har varit MSC-certifierad sedan 2009. 2021 fångad vi 35 714 ton fisk, varav 32 802 ton MSC-märkt.
MSC genomför årliga kontroller av deras miljöstandarder efterlevs av oberoende experter. Den MSC-certifierade fisken hålls åtskild från den icke-certifierade fisken, tills MSC-etiketten är stämplad på förpackningen.

FAKTA om miljövänlighet i nya THEMIS

FAKTA om miljøvenlighed i den nye THEMIS