Byggprocessen

Byggprocessen för S 144 THEMIS

Byggprocessen för S 144 THEMIS

Sedan grundandet av företaget Themis Fiskeri A/S har vi skapat grunden för att finansiera ett nybyggt fartyg genom att köpa fiskerättigheter och tonnage från andra rederier i Danmark.

Vi träffade varvet hösten 2015 för att diskutera möjligheterna för en ny byggnad. Fördelen med att bygga och projektera i samarbete med Karstensens Skibsværft A/S har dels varit varvets djupa kunskap om rederiet och dels varvets erfarenhet som nybyggd varv för pelagiska fiskefartyg.

Den inledande dialogen mellan rederiet och varvet handlade om att designa ett fartyg som, förutom att vara lämpligt för rederiets fiske, även fokuserade på att minimera energiförbrukningen, skapa goda förutsättningar för hantering och lagring av fångsten, samt att optimera säkerheten. och arbetsmiljön ombord.

Designprocessen tog ca 8 månader, under vilken varvet i nära dialog med oss ​​skapade fartygets design och valde ut underleverantörer och huvudkomponenter.

Bygget av THEMIS skrov påbörjades på Nauta skrovvarv i Polen i oktober 2016 och följdes noga, både av oss och varvet i Skagen. THEMIS lanserades den 28.07.17 i Polen. I september bogserades skrovet till Skagen. I Skagen pågick själva inredningsarbetet med rörarbeten, isolering, montering, elektronikarbeten, maskiner, vinschar och kranar.

De första 4 månaderna ägnades åt konstruktion och de sista 2 månaderna till uppstart, provning och slutmålning. THEMIS var på sin jungfruresa den 10.01.2018 I februari 2018 kunde vi äntligen döpa fartyget och ta det i bruk. Det är ett fantastiskt fartyg.

FAKTA om byggprocessen

FAKTA om byggeprocessen