Om Themis

THEMIS står for bæredygtighed og miljøvenlighed.

Bæredygtighed og miljøvenlighed.

Det er ikke for meget at sige, at vores nye fartøj, som vi har fået bygget hos Karstensens Skibsværft A/S i Skagen, er med til at sætte nye standarder, når det gælder miljøvenlighed og bæredygtighed i fiskeriet. Vi har fisket i flere generationer, og derfor står det vores hjerter meget nært, at der også skal være fisk til kommende generationer. Vi fisker derfor kun på bestande, som er bæredygtige.

Desuden er den nye S144 THEMIS optimeret, alle mulige steder, i forhold til energiforbrug. Det har været vigtig med bygningen af den nye THEMIS at få et effektivt fartøj, der på alle mulige områder er miljøvenligt og efterlader et så lille aftryk på klimaet, som overhovedet muligt.

På trods af, at den nye THEMIS med sine 63 meter er 16 meter længere end den ”gamle” THEMIS, bliver energiforbruget reduceret med omkring en tredjedel i forhold til den gamle THEMIS.

Det nye fartøj, giver mulighed for et mere effektivt fiskeri og sammen med optimeringen af energiforbruget, betyder det, at vores fiskeri kan hjælpe til med, at der kan produceres fødevarer med et meget lavt klimaaftryk.

Themis Fiskeri A/S er medlem af brancheorganisationen Danmarks Pelagiske Producent Organisation, i daglig tale DPPO. Læs mere om vores arbejder her: www.dppo.dk

Fisk giver et lille klimaaftryk

Det er ingen hemmelighed, at produktion af fødevarer medfører udledning af drivhusgasser. Det kalder man fødevarernes klimaaftryk. I EU står fødevareproduktionen og fødevareforbruget for mellem 22-31 procent af EU-medlemsstaternes samlede udledninger af drivhusgasser. Derfor er det ikke uvæsentligt, når S 144 THEMIS henter sine fangster på en måde, der afsætter mindst muligt aftryk på klimaet.

Forbrugeren kan derfor med rigtig god samvittighed dække sit proteinbehov ved at spise de sild og makrel som udgør en stor del af S 144 THEMIS’ fangster. De sild og makrel S 144 THEMIS fanger efterlader et klimaaftryk, som er væsentligt mindre end kødprodukter – faktisk er det helt nede på niveau med de fleste grønsager. Eksempelvis er silds klimaaftryk fra produktion af 1 kg 0,7 kg CO2 1) Til sammenligning ligger oksekød på 13,9 og svinekød på 4,6.

Fakta

Produktion af fødevarer medfører udledning af drivhusgasser:

Udvalgte fødevares klimaaftryk

Kilde: Fødevareministeriet 1)

1) Kilde: Fødevareministeriet – fødevarernes klimaaftryk ved produktion

af 1 kg fødevare inklusiv alle led i
fødevarekæden (produktion, forarbejdning og transport)
indtil varen ligger i supermarkedet kilo CO2 ækv. per kg fødevare .

Mød vores besætning

Aksal Holm Nordfoss

Som styrmand ombord på Themis, har Aksal i samarbejde
med skipperen, både ansvaret for at navigere skibet, men
også at sørge for at der kommer fisk i nettet. Med en lille
besætning på 6-7 mand ombord, løses administrative opgaver sideløbende med arbejdet på dækket. ”Det bedste ved mit arbejde er friheden. Jeg er typisk på havet 14 dage, og derefter 14 dage hjemme. Når jeg er hjemme, kan jeg være nærværende med min familie, og når jeg er ude, kan jeg hengive mig til havet.”

På trods af, at fiskeri er et af verdens ældste erhverv, er S144 Themis et nyt og moderne fiskefartøj, og bag fartøjet står et rederi med store ambitioner for fremtiden. ”Vi prøver hele tiden nye teknologier af, for at kunne udføre fi skeriet så effektivt som muligt. Vi lever af fisken, og derfor gør vi alt for, at fiskene og deres leveområder skal bevares. Vi effektiviserer og optimerer hele tiden vores trawludstyr, således at vi fanger den rigtige art og størrelse, så hurtigt som muligt.” Siger Aksal afsluttende.

Sebastian Hansson

Sebastian er skipper ombord på Themis, og har det overordnede ansvar for besætningen, navigationen og fangsten. Med havet som arbejdsplads er der ikke to dage der er ens. ”Det er et meget givende arbejde vi har! Det mest specielle og det, der giver faget sin charme, er, at man aldrig ved hvordan dagen bliver. Vi kan have dagevis uden fangst, hvor vi bliver mere og mere frustreret, men så kan det pludselig vende i løbet af et par timer, og nettet bliver fyldt. Det er et arbejdsliv fuld af spænding og forventning,” siger Sebastian.

Ombord på vores moderne fiskefartøj, er omtrent de samme faciliteter som i et almindeligt hjem, så selv om at besætningen skal undvære deres familier, lever de næsten som når de er i land. ”Det er meget specielt når man er meget væk hjemmefra. Men jeg kan godt lide den frihed
der er, når man er ude på havet. Det er en ny oplevelse
hver gang,” afslutter Sebastian.

Vores skib, S 144 Themis, er bygget af Karstensens Skibsværft A/S i Skagen. Vi påbegyndte byggeriet i 2016 med
det mål at bygge et energirigtigt og miljøvenligt skib, der
efterlader et så lille klimaaftryk som muligt. Selv om vores
nye skib er 16 meter længere end vores tidligere, udgør
energiforbruget kun en tredjedel.

Themis fisker primært MSC-certificeret fisk. MSC er en
international certificering, der tager hensyn til bestande,
bifangst og indvirkning på havmiljøet. De sild, vi fisker,
har været MSC-certificeret siden 2009. I 2021 fangede
vi 35.714 tons fisk, hvoraf 32.802 tons var MSC-mærket.
MSC udfører årlige kontroller af, at deres miljøstandarder
bliver overholdt via uafhængige eksperter. Den MSC-certificerede fisk holdes adskilt fra de ikke-certificerede fisk,
indtil MSC-mærket er stemplet på emballagen.

FAKTA om miljøvenlighed i den nye THEMIS

FAKTA om miljøvenlighed i den nye THEMIS