Vores klimaarbejde

Bæredygtig fiskeri

Themis Fiskeri er et familiedrevet pelagisk rederi, som havde sin oprindelse for over 400 år siden i Sverige, men har gennem generationer også slået rødder i Danmark.

Familierne er bosat på den lille ø, Rörö, som ligger i den svenske skærgård. Vores skib S144 Themis har hjemhavn i Skagen, ligesom vores kontor også ligger fint ved kajen på havnen i Skagen.

For at sikre fiskeriet til fremtidige generationer, vil vi gøre vores bedste, for at arbejde så skånsomt og langsigtet som muligt. Gennem et omfattende projekt er vi i gang med at
arbejde konkret og målrettet, med udgangspunkt i 5 af FN’s 17 verdensmål. Vi tror på, at vi gennem handling skaber forvandling, og vi tror på fremtiden.

2. Stop sult

At bibeholde og passe godt på fiskebestandene er vores fornemmeste opgave, da vi skal sikre tilgangen til næringsrigt mad, til mange mennesker på langt sigt. Derfor arbejder vi udelukkende med bæredygtige bestande. Fisken vi fanger sælges som konsum verden over, eller bliver lavet til fiskemel og fiskeolie, som bruges til opdræt af andre dyr.

12. Ansvarligt forbrug og produktion

At bibeholde og passe godt på fiskebestandene er vores fornemmeste opgave, da vi skal sikre tilgangen til næringsrigt mad, til mange mennesker på langt sigt. Derfor arbejder vi udelukkende med bæredygtige bestande. Fisken vi fanger sælges som konsum verden over, eller bliver lavet til fiskemel og fiskeolie, som bruges til opdræt af andre dyr.

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

For os er det vigtigt, at kunne tilbyde ordentlige arbejdsforhold, selv om at forholdene i vores branche er specielle. Vi arbejder derfor aktivt med dette, og holder en tæt dialog med medarbejderne omkring deres fysiske og psykiske velbefindende. Sikkerheden ombord har vores højeste prioritet, og derfor har vi mange sikkerhedsprocedurer som gennemgås ofte. Vi stræber efter økonomisk vækst, men det skal aldrig ske på bekostning af sociale forhold. Med sunde og raske medarbejdere, har vi det bedste grundlag for at skabe økonomisk vækst.

14. Livet i havet

Det er i vores bedste interesse at fremme rene, sunde have, fordi vores grundlag, og de næste mange generationers grundlag, bygger på sunde frodige have. Den MSC-certificering som de fleste af vores fisk har, er med til at sikre et højt niveau af beskyttelse overfor fiskebestanden, havmiljøet samt økosystemerne. Det ligger os meget på sinde, at samle alt affald op, som vi støder ind i, når vi er ude at fiske. Dette samles ind og bringes i land, så vi kan være med til at holde vores verdenshave rene.

9. Industri, Innovation og infrastruktur

Innovation og teknisk udvikling er grundlaget for at kunne udvikle endnu bedre bæredygtige løsninger, hvilket har stor interesse for os. Vores fartøj er udviklet med den seneste teknologi, og vores ambition er at sætte nye standarder for bæredygtigt fiskeri. Vi deltager i en række udviklings- og forskningsprojekter, for at reducere bifangster, og for at udvikle teknologi, som sikrer at vi fisker så skånsomt som overhovedet muligt. I fremtiden kommer vi til at have endnu større fokus på sporbarhedsarbejdet. Dette gøres aktivt med fuld kameraovervågning, fra fisken bliver fanget, til den bliver landet ved fabrikkerne.