Byggeprocessen

Byggeprocessen af S 144 THEMIS

Byggeprocessen af S 144 THEMIS

Siden etableringen af selskabet Themis Fiskeri A/S har vi, ved hjælp af opkøb af fiskerettigheder og tonnage hos andre rederier i Danmark, skabt grundlag for finansiering af et nybygget fartøj. Vi mødtes med værftet i efteråret 2015 for at drøfte mulighederne for en nybygning. Fordelen ved at bygge og designe i samarbejde med Karstensens Skibsværft A/S, har dels været værftets indgående kendskab til rederiet og dels værftets erfaring som nybygningsværft af pelagiske fiskefartøjer. 

Den indledende dialog mellem rederi og værft handlede om at få designet et skib, som udover at passe til rederiets fiskeri også fokuserede på at minimere energiforbrug, skabe gode forhold for håndtering og opbevaring af fangsten, samt at optimere sikkerhed og arbejdsmiljø ombord. Designprocessen tog omkring 8 måneder, hvor værftet, i tæt dialog med os, skabte skibets udformning og valgte underleverandører og hovedkomponenter.

Byggeriet af THEMIS’ skrog gik i gang på skrogværftet Nauta i Polen i oktober 2016, og blev fulgt tæt, både fra os og værftet i Skagen. THEMIS blev søsat d. 28.07.17 i Polen. I september bugseredes skroget til Skagen.

I Skagen foregik selve udrustningsarbejdet med rørarbejde, isolering, aptering, elektronikarbejde, maskineri, spil og kraner. De første 4 måneder gik med opbygning og de sidste 2 måneder med opstart, afprøvning og slutmaling. THEMIS var på førsteprøvesejlads d. 10.01.2018

I februar 2018 kunne vi endelig døbe skibet og tage det i brug. Det er et fantastisk fartøj.

FAKTA om byggeprocessen

FAKTA om byggeprocessen