Cookie- och integritetspolicy

Cookie- och integritetspolicy på THEMIS FISKERI A/S

Inledning
När du besöker vår webbplats samlas information in om dig som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och för att öka värdet på de annonser som visas på webbplatsen. Om du inte vill att information ska samlas in bör du radera dina cookies (se instruktioner) och avstå från vidare användning av webbplatsen. Nedan har vi beskrivit vilken information som samlas in, dess syfte och vilka tredje parter som har tillgång till den.

Kakor
Webbplatsen använder ”cookies”, vilket är en textfil som lagras på din dator, mobiltelefon eller liknande i syfte att känna igen den, komma ihåg inställningar, utföra statistik och rikta annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod, t.ex. virus.

Det är möjligt att radera eller blockera cookies. Se guiden: http://minecookies.org/cookiehandtering

Om du tar bort eller blockerar cookies kan annonserna bli mindre relevanta för dig och visas oftare. Du kan också riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt och att det finns innehåll som du inte kan komma åt.

Personuppgifter

Allmänt
Personuppgifter är all slags information som i någon mån kan hänföras till dig. När du använder vår webbplats samlar vi in och behandlar en rad sådana uppgifter. Detta sker t.ex. när du tar del av innehåll, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, använder andra tjänster eller gör inköp via webbplatsen.

Vi samlar vanligtvis in och behandlar följande typer av information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats och vilka sidor du klickar på (intressen). I den mån du uttryckligen samtycker till detta och själv anger uppgifterna kommer även följande att behandlas Namn, telefonnummer, e-postadress, adress och betalningsuppgifter. Detta sker vanligtvis i samband med att du skapar en inloggning eller genomför ett köp.

Säkerhet och trygghet
Vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och konfidentiellt sätt i enlighet med tillämpliga lagar, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen och dataskyddslagen.
Dina uppgifter kommer endast att användas för det ändamål för vilket de samlades in och kommer att raderas när detta ändamål är uppfyllt eller inte längre är relevant.
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att dina uppgifter oavsiktligt eller olagligt raderas, publiceras, förloras, försämras eller avslöjas för obehöriga personer, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.

Syfte
Informationen används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som mest sannolikt är relevanta för dig, för att registrera dina inköp och betalningar samt för att tillhandahålla de tjänster du har begärt, t.ex. att skicka ett nyhetsbrev. Dessutom använder vi uppgifterna för att optimera våra tjänster och vårt innehåll.

Lagringsperiod
Informationen lagras under den tid som lagen tillåter och vi raderar den när den inte längre behövs. Perioden beror på vilken typ av information det rör sig om och anledningen till lagringen. Det är därför inte möjligt att ange en allmän tidsram för när information raderas.

Utlämnande av information
Uppgifter om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och eventuellt klickar på, geografisk plats, kön och ålderssegment etc. lämnas ut till tredje part i den utsträckning som dessa uppgifter är kända. Du kan se vilka tredje parter det rör sig om i avsnittet ”Cookies” ovan. Informationen används för att rikta reklam.

Vi använder också ett antal tredje parter för lagring och bearbetning av data. De behandlar endast uppgifterna för vår räkning och får inte använda dem för egna ändamål.

Utlämnande av personuppgifter såsom namn och e-postadress etc. kommer endast att ske om du samtycker till det. Vi använder endast personuppgiftsbiträden inom EU eller i länder som kan erbjuda ett adekvat skydd för dina uppgifter.

Insikter och klagomål
Du har rätt att få information om de personuppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt använt format (dataportabilitet). Du kan också när som helst invända mot användningen av information. Du kan också återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter. Om de uppgifter som behandlas om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade eller raderade. Förfrågningar kan ställas till: elizabeth@themis.se. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter kan du också kontakta den danska dataskyddsmyndigheten.
Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter kan du också skicka oss en begäran till den ovan angivna e-postadressen.

Utgivare
Webbplatsen ägs och publiceras av:

THEMIS FISKERI A/S
Västra kajen 8
9990 Skagen
Telefon: 61488105
E-post: elizabeth@themis.se